slogan
0251 389 4971
 

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ngoại ngữ & Ứng dụng CNTT ngày 22/12/2019. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 20/12/2019.

Bài liên quan

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 10/01/2021 & Điểm thi chứng nhận Ngoại ngữ ngày 17/01/2021
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 29/11/2020
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 20/09/2020
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 30/08/2020
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 30/08/2020
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 05/07/2020
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 28/06/2020
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/05/2020
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/03/2020
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 22/12/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 12/01/2020
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 27/10/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/11/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 22/09/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 27/10/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 25/08/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 45
Hôm qua 134
Cao nhất (31.03.2024) 15172
Tổng cộng 772,048