slogan
0251 389 4971
 

Đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 25/08/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi. Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân nếu có sai sót xin vui lòng liên hệ Trung tâm để chỉnh sửa. Số đt liên hệ: 02513. 894.971

Bài liên quan

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 22/09/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 27/10/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/09/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 21/07/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/08/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 21/07/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 21/07/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 16/06/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 16/06/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 26/05/2019 và 01/06/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 16/06/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 21/04/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 26/05/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 21/04/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 31/03/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 21/04/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 31/03/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 31/03/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 23/12/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 22
Hôm nay 309
Hôm qua 261
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 386,153