slogan
0613 894971
 

Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39

Time 11.04.2017 09:36 | View 157
Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017

Time 07.04.2017 02:33 | View 226
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/03/2017

Time 20.02.2017 08:34 | View 344

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017 đăng ký từ ngày 20/02/2017 đến trước 16h ngày 14/03/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Time 20.01.2017 08:34 | View 288
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 15/01/2017

Time 04.01.2017 04:10 | View 364

Lịch thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017 đăng ký từ ngày 20/12/2016 đến trước 16h ngày 06/01/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

Time 13.12.2016 02:24 | View 425
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 17
Hôm nay 35
Hôm qua 180
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 144,179