slogan
0251 389 4971
 

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 10/01/2021

Time 06.01.2021 02:57 | View 68
Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 10/01/2021

Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Nội bộ)- Ngày 17/01/2021

Time 15.12.2020 09:17 | View 207
Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Nội bộ)- Ngày 17/01/2021

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Time 09.12.2020 09:04 | View 238
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ ngày 29/11/2020

Time 25.11.2020 02:03 | View 144
Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ ngày 29/11/2020

Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Nội bộ)- Ngày 29/11/2020

Time 20.10.2020 08:52 | View 228
Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 29/11/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

Time 20.10.2020 08:50 | View 404
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ ngày 20/09/2020

Time 17.09.2020 09:08 | View 265
Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ ngày 20/09/2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 30/08/2020

Time 27.08.2020 08:17 | View 276
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 30/08/2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 21
Hôm nay 130
Hôm qua 135
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 515,260