slogan
0613 894971
 

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Time 19.09.2017 01:39 | View 31
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 24/09/2017

Time 28.08.2017 08:59 | View 133

Lịch thi ngoại ngữ ngày 24/09/2017 đăng ký từ ngày 28/08/2017 đến trước 16h ngày 14/09/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 30/07/2017

Time 30.06.2017 08:37 | View 264

Lịch thi ngoại ngữ ngày 30/07/2017 đăng ký từ ngày 03/07/2017 đến trước 16h ngày 19/07/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

Time 14.06.2017 08:46 | View 329

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39

Time 11.04.2017 09:36 | View 421
Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 59
Hôm nay 85
Hôm qua 88
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 182,831