slogan
0251 389 4971
 

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 26/05/2019 và 01/06/2019

Time 05.06.2019 01:51 | View 126
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 26/05/2019 và 01/06/2019

Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 16/06/2019

Time 24.05.2019 02:42 | View 126
Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 16/06/2019

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 16/06/2019

Time 24.05.2019 02:41 | View 253
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 16/06/2019

Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019

Time 23.05.2019 01:28 | View 73
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B, C ngoại ngữ ngày 26/05/2019

Time 22.05.2019 03:02 | View 54
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B, C ngoại ngữ ngày 26/05/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 21
Hôm nay 86
Hôm qua 311
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 339,016