slogan
0251 389 4971
 

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng nhận Ngoại ngữ ngày 25/04/2021

Time 22.04.2021 07:56 | View 11,514
Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng nhận Ngoại ngữ ngày 25/04/2021

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 10/01/2021

Time 06.01.2021 02:57 | View 11,022
Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 10/01/2021

Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Nội bộ)- Ngày 17/01/2021

Time 15.12.2020 09:17 | View 11,709
Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Nội bộ)- Ngày 17/01/2021

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Time 09.12.2020 09:04 | View 12,253
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ ngày 29/11/2020

Time 25.11.2020 02:03 | View 11,300
Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ ngày 29/11/2020

Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Nội bộ)- Ngày 29/11/2020

Time 20.10.2020 08:52 | View 9,334
Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 29/11/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

Time 20.10.2020 08:50 | View 9,610
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 17
Hôm qua 123
Cao nhất (31.03.2024) 15172
Tổng cộng 779,795