slogan
0251 389 4971
 

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 21/06/2020

Time 16.06.2020 03:52 | View 181
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 21/06/2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Time 16.06.2020 03:52 | View 184
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Time 09.06.2020 09:10 | View 126
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 21/06/2020

Time 05.06.2020 08:17 | View 144
Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 21/06/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 28/06/2020

Time 04.06.2020 04:41 | View 147
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 28/06/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/03/2020

Time 10.02.2020 09:11 | View 463
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/03/2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 23
Hôm nay 34
Hôm qua 239
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 462,628