slogan
0251 389 4971
 

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

Time 29.01.2018 02:44 | View 79
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

Thông báo thay đổi lịch thi ứng dụng CNTT ngày 07/01/2018

Time 03.01.2018 08:23 | View 210
Thông báo thay đổi lịch thi ứng dụng CNTT ngày 07/01/2018

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 11/02/2018

Time 29.01.2018 08:05 | View 503

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT - ngày 11/02/2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Time 17.11.2017 10:44 | View 273
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/11/2017

Time 19.10.2017 09:38 | View 308

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/11/2017 đăng ký từ ngày 23/10/2017 đến trước 16h ngày 16/11/2017

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Time 19.09.2017 01:39 | View 167
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 80
Hôm nay 98
Hôm qua 141
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 218,779