slogan
0251 389 4971
 

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 20/05/2018

Time 16.04.2018 03:16 | View 43
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 20/05/2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/04/2018

Time 16.04.2018 08:15 | View 45
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/04/2018

Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 25/03/2018

Time 09.04.2018 03:26 | View 196
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 25/03/2018

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 22/04/2018

Time 19.03.2018 10:52 | View 160

Lịch thi ngoại ngữ ngày 22/04/2018 đăng ký từ ngày 20/03/2018 đến trước 16h ngày 13/04/2018

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/03/2018

Time 26.02.2018 03:58 | View 299
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/03/2018

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

Time 29.01.2018 02:44 | View 165
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 56
Hôm nay 82
Hôm qua 329
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 232,600