slogan
0251 389 4971
 

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 26/08/2018

Time 16.07.2018 09:30 | View 13
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 26/08/2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/07/2018

Time 12.07.2018 04:08 | View 45
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/07/2018

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 22/07/2018

Time 22.06.2018 10:29 | View 156

Lịch thi ngoại ngữ ngày 22/07/2018 đăng ký từ ngày 25/06/2018 đến trước 16h ngày 12/07/2018

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/06/2018

Time 30.05.2018 02:07 | View 226
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/06/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 29
Hôm nay 187
Hôm qua 138
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 250,545