slogan
0251 389 4971
 

Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT thi ngày 10/01/2021 và các khóa thi trước.

Time 12.03.2021 03:00 | View 6,967

Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT thi ngày 10/01/2021 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ khóa thi ngày 17/01/2021 và các khóa thi trước.

Time 12.03.2021 03:01 | View 275

Đã có chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ khóa thi ngày 17/01/2021 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng chỉ A,B,C Ngoại ngữ thi ngày 12/01/2020 và các khóa thi trước

Time 17.02.2020 02:58 | View 5,188

Đã có chứng chỉ A,B,C Ngoại ngữ thi ngày 12/01/2020 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Công văn số 3126/SGDĐT-TCCB của sở giáo dục đào tạo về việc quy đổi văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Time 07.08.2018 10:07 | View 3,660

Công văn số 3126/SGDĐT-TCCB của sở giáo dục đào tạo về việc quy đổi văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho các đơn vị áp dụng trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 29
Hôm nay 79
Hôm qua 95
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 528,549