slogan
0613 894971
 

Đã có chứng chỉ A Tin học thi ngày 21/08/2016 và các khóa thi trước.

Time 12.01.2017 08:59 | View 1,688

Đã có chứng chỉ A Tin học thi ngày 21/08/2016 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Lưu ý: Khóa thi ngày 21/08/2016 mới có chứng chỉ A Tin học còn chứng chỉ B chưa có.

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 25/09/2016 và các khóa thi trước.

Time 04.01.2017 10:20 | View 1,605

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 25/09/2016 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 34
Hôm nay 83
Hôm qua 174
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 135,979