slogan
0251 389 4971
 

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 14/05/2017 và các khóa thi trước.

Time 05.07.2017 03:27 | View 2,451

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 14/05/2017 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 24/09/2017 và các khóa thi trước.

Time 29.01.2018 02:52 | View 2,278

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 24/09/2017 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 79
Hôm nay 97
Hôm qua 141
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 218,778