slogan
0613 894971
 

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 14/05/2017 và các khóa thi trước.

Time 05.07.2017 03:27 | View 2,243

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 14/05/2017 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 28/05/2017 và các khóa thi trước.

Time 11.09.2017 10:04 | View 2,023

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 28/05/2017 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 57
Hôm nay 83
Hôm qua 88
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 182,829