slogan
0251 389 4971
 

Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT thi ngày 20/05/2018 và các khóa thi trước.

Time 11.06.2018 09:00 | View 3,005

Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT thi ngày 20/05/2018 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 06/05/2018 và các khóa thi trước.

Time 07.06.2018 02:52 | View 2,594

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 06/05/2018 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 31
Hôm nay 189
Hôm qua 138
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 250,547