slogan
0613 894971
 

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 14/05/2017 và các khóa thi trước.

Time 05.07.2017 03:27 | View 2,343

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 14/05/2017 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 30/07/2017 và các khóa thi trước.

Time 26.10.2017 09:54 | View 2,154

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 30/07/2017 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 70
Hôm nay 237
Hôm qua 166
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 201,025