slogan
0613 894971
 

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 18/12/2016 và các khóa thi trước.

Time 16.06.2017 03:57 | View 1,999

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 18/12/2016 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 26/03/2017 và các khóa thi trước.

Time 09.06.2017 09:19 | View 1,871

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 26/03/2017 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 159
Hôm nay 182
Hôm qua 270
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 164,594