slogan
0613 894971
 

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 23/10/2016 và các khóa thi trước.

Time 13.04.2017 02:52 | View 1,812

Đã có chứng chỉ A,B Tin học thi ngày 23/10/2016 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 27/11/2016 và các khóa thi trước.

Time 19.04.2017 03:00 | View 1,691

Đã có chứng chỉ A,B ngoại ngữ thi ngày 27/11/2016 và các khóa thi trước thí sinh đến trực tiếp văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai để nhận.

1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 18
Hôm nay 36
Hôm qua 180
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 144,180