slogan
0251 389 4971
 

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 30/08/2020

Time 27.08.2020 08:17 | View 207
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 30/08/2020

Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 30/08/2020

Time 29.07.2020 08:06 | View 290
Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 30/08/2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 21/06/2020

Time 16.06.2020 03:52 | View 268
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 21/06/2020

Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 21/06/2020

Time 05.06.2020 08:17 | View 220
Lịch thi Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày 21/06/2020

Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 12/01/2020

Time 19.12.2019 09:11 | View 561
Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 12/01/2020

Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 22/12/2019

Time 28.11.2019 08:36 | View 477
Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 22/12/2019

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/12/2019

Time 28.11.2019 08:35 | View 439
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/12/2019

Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 24/11/2019

Time 28.10.2019 05:09 | View 401
Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 24/11/2019

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B, C ngoại ngữ và CNTT ngày 27/10/2019

Time 23.10.2019 03:50 | View 314
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B, C ngoại ngữ và CNTT ngày 27/10/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 40
Hôm nay 125
Hôm qua 232
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 488,024