slogan
0613 894971
 

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/03/2017

Time 20.02.2017 08:34 | View 15

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017 đăng ký từ ngày 20/02/2017 đến trước 16h ngày 14/03/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Time 20.01.2017 08:34 | View 148
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 15/01/2017

Time 04.01.2017 04:10 | View 258

Lịch thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017 đăng ký từ ngày 20/12/2016 đến trước 16h ngày 06/01/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

Time 13.12.2016 02:24 | View 340
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 27/11/2016

Time 18.10.2016 08:32 | View 453

Lịch thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016 đăng ký từ ngày 18/10/2016 đến trước 16h ngày 11/11/2016

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 25/09/2016

Time 06.10.2016 07:52 | View 389
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 25/09/2016

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 24/07/2016

Time 01.08.2016 09:38 | View 522
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 24/07/2016
12

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 44
Hôm qua 239
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 128,572