slogan
0251 389 4971
 

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

Time 29.01.2018 02:44 | View 79
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Time 17.11.2017 10:44 | View 273
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/11/2017

Time 19.10.2017 09:38 | View 308

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/11/2017 đăng ký từ ngày 23/10/2017 đến trước 16h ngày 16/11/2017

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Time 19.09.2017 01:39 | View 167
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 24/09/2017

Time 28.08.2017 08:59 | View 265

Lịch thi ngoại ngữ ngày 24/09/2017 đăng ký từ ngày 28/08/2017 đến trước 16h ngày 14/09/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 30/07/2017

Time 30.06.2017 08:37 | View 349

Lịch thi ngoại ngữ ngày 30/07/2017 đăng ký từ ngày 03/07/2017 đến trước 16h ngày 19/07/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

Time 14.06.2017 08:46 | View 426

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

123

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 74
Hôm nay 92
Hôm qua 141
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 218,773