slogan
0613 894971
 

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/03/2017

Time 20.02.2017 08:34 | View 231

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017 đăng ký từ ngày 20/02/2017 đến trước 16h ngày 14/03/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Time 20.01.2017 08:34 | View 217
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 15/01/2017

Time 04.01.2017 04:10 | View 325

Lịch thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017 đăng ký từ ngày 20/12/2016 đến trước 16h ngày 06/01/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

Time 13.12.2016 02:24 | View 381
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 27/11/2016

Time 18.10.2016 08:32 | View 485

Lịch thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016 đăng ký từ ngày 18/10/2016 đến trước 16h ngày 11/11/2016

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 25/09/2016

Time 06.10.2016 07:52 | View 408
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 25/09/2016

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 24/07/2016

Time 01.08.2016 09:38 | View 537
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 24/07/2016
12

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 33
Hôm nay 82
Hôm qua 174
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 135,978