slogan
0251 389 4971
 

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/04/2018

Time 16.04.2018 08:15 | View 45
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/04/2018

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 22/04/2018

Time 19.03.2018 10:52 | View 160

Lịch thi ngoại ngữ ngày 22/04/2018 đăng ký từ ngày 20/03/2018 đến trước 16h ngày 13/04/2018

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

Time 29.01.2018 02:44 | View 165
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 04/02/2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Time 17.11.2017 10:44 | View 316
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/11/2017

Time 19.10.2017 09:38 | View 364

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/11/2017 đăng ký từ ngày 23/10/2017 đến trước 16h ngày 16/11/2017

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Time 19.09.2017 01:39 | View 201
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 24/09/2017

Time 28.08.2017 08:59 | View 320

Lịch thi ngoại ngữ ngày 24/09/2017 đăng ký từ ngày 28/08/2017 đến trước 16h ngày 14/09/2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 44
Hôm nay 70
Hôm qua 329
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 232,588