slogan
0613 894971
 

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Time 17.11.2017 10:44 | View 73
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 26/11/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/11/2017

Time 19.10.2017 09:38 | View 206

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/11/2017 đăng ký từ ngày 23/10/2017 đến trước 16h ngày 16/11/2017

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Time 19.09.2017 01:39 | View 119
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/09/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 24/09/2017

Time 28.08.2017 08:59 | View 216

Lịch thi ngoại ngữ ngày 24/09/2017 đăng ký từ ngày 28/08/2017 đến trước 16h ngày 14/09/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 30/07/2017

Time 30.06.2017 08:37 | View 323

Lịch thi ngoại ngữ ngày 30/07/2017 đăng ký từ ngày 03/07/2017 đến trước 16h ngày 19/07/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

Time 14.06.2017 08:46 | View 393

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017

Time 07.04.2017 02:33 | View 444
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017
123

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 60
Hôm nay 227
Hôm qua 166
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 201,015