slogan
0613 894971
 

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

Time 14.06.2017 08:46 | View 191

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 28/05/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017

Time 07.04.2017 02:33 | View 378
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/03/2017

Time 20.02.2017 08:34 | View 444

Lịch thi ngoại ngữ ngày 26/03/2017 đăng ký từ ngày 20/02/2017 đến trước 16h ngày 14/03/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Time 20.01.2017 08:34 | View 373
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 15/01/2017

Time 04.01.2017 04:10 | View 445

Lịch thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017 đăng ký từ ngày 20/12/2016 đến trước 16h ngày 06/01/2017

Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

Time 13.12.2016 02:24 | View 463
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 27/11/2016

Time 18.10.2016 08:32 | View 567

Lịch thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016 đăng ký từ ngày 18/10/2016 đến trước 16h ngày 11/11/2016

123

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 145
Hôm nay 168
Hôm qua 270
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 164,580