slogan
0251 389 4971
 

Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 18/11/2018

Time 22.10.2018 10:55 | View 202
Lịch thi Chứng chỉ A, B, C Ngoại ngữ - Ngày 18/11/2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 23/09/2018

Time 19.09.2018 08:44 | View 278
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 23/09/2018

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 23/09/2018

Time 06.09.2018 09:20 | View 263

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 23/09/2018

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 05/08/2018

Time 30.07.2018 03:39 | View 172

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 05/08/2018

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/07/2018

Time 12.07.2018 04:08 | View 239
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ ngày 22/07/2018

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 22/07/2018

Time 22.06.2018 10:29 | View 292

Lịch thi ngoại ngữ ngày 22/07/2018 đăng ký từ ngày 25/06/2018 đến trước 16h ngày 12/07/2018

Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 06/05/2018

Time 02.05.2018 10:01 | View 165
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 06/05/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 44
Hôm nay 172
Hôm qua 171
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 282,780