Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ngoại ngữ & Ứng dụng CNTT ngày 22/12/2019
Cập nhật: 19.12.2019 07:59

Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng chỉ Ngoại ngữ & Ứng dụng CNTT ngày 22/12/2019. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 20/12/2019.