slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 19/09/2017 (ca tối 3,5)

Time 14.09.2017 08:13 | View 41

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 19/09/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/09/2017 (ca tối 3,5)

Time 07.09.2017 04:25 | View 78
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/09/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 11/09/2017 (ca tối 2,4)

Time 07.09.2017 04:24 | View 38
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 11/09/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Time 17.08.2017 09:33 | View 60
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Cơ sở DL) ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Time 17.08.2017 09:32 | View 68
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Cơ sở DL) ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Time 17.08.2017 09:30 | View 70
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Time 17.08.2017 09:29 | View 58
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Lịch khai giảng các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B - Khóa 27

Time 17.07.2017 04:10 | View 656

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Đồng Nai thông báo chiêu sinh các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B khóa 27 và mở các lớp ôn thi Ngoại ngữ CCA, CCB

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 11/07/2017 (ca tối 3,5)

Time 11.07.2017 08:12 | View 117
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 11/07/2017 (ca tối 3,5)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 60
Hôm nay 86
Hôm qua 88
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 182,832