slogan
0251 389 4971
 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH VÀ TỔ CHỨC THI

Time 25.04.2019 02:58 | View 8
THÔNG BÁO CHIÊU SINH VÀ TỔ CHỨC THI

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 01/04/2019 (ca tối 2,4)

Time 29.03.2019 08:34 | View 148

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 01/04/2019 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 18/03/2019 (ca tối 2,4)

Time 07.03.2019 07:50 | View 112
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 18/03/2019 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 26/02/2019 (ca tối 3,5)

Time 19.02.2019 09:50 | View 120
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 26/02/2019 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 25/02/2019 (ca tối 2,4)

Time 19.02.2019 09:49 | View 78
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 25/02/2019 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A cấp tốc ngày 20/02/2019 ca tối (2,3,4,5)

Time 19.02.2019 07:36 | View 93
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A cấp tốc ngày 20/02/2019 ca tối (2,3,4,5)

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 03/12/2018 (ca tối 2,4)

Time 27.11.2018 08:35 | View 206
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 03/12/2018 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 12/11/2018 (ca tối 2,4)

Time 08.11.2018 08:10 | View 226
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 12/11/2018 (ca tối 2,4)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 28
Hôm nay 260
Hôm qua 285
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 322,015