slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp Tin học tương đương trình độ CNTT nâng cao (cho sinh viên ĐH khóa 3)

Time 28.03.2017 08:53 | View 3

Khai giảng lớp Tin học tương đương trình độ CNTT nâng cao (cho sinh viên ĐH khóa 3 và sinh viên đã ra trường nhưng còn thiếu bằng Tin học CNTT nâng cao)

Lịch khai giảng các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B - Khóa 25

Time 24.03.2017 08:59 | View 47

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Đồng Nai thông báo chiêu sinh các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B khóa 25 và mở các lớp ôn thi Ngoại ngữ CCA, CCB

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Time 23.02.2017 02:07 | View 151
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

Time 23.02.2017 02:06 | View 88
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

Lịch khai giảng các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B - Khóa 24

Time 06.02.2017 03:59 | View 356

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Đồng Nai thông báo chiêu sinh các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B khóa 24 và mở các lớp ôn thi Ngoại ngữ CCA, CCB

Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 400 ngày 06/12/2016 (ca tối 3,5)

Time 07.12.2016 01:34 | View 150
Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 400 ngày 06/12/2016 (ca tối 3,5)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 35
Hôm nay 84
Hôm qua 174
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 135,980