slogan
0251 389 4971
 

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/07/2018 (ca tối 2,4)

Time 16.07.2018 09:28 | View 45
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/07/2018 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/05/2018 (ca tối 2,4)

Time 24.05.2018 01:45 | View 116
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/05/2018 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/05/2018 (ca tối 3,5)

Time 21.05.2018 07:24 | View 60
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/05/2018 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 08/05/2018 (ca tối 3,5)

Time 03.05.2018 02:04 | View 133
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 08/05/2018 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 08/05/2017 (ca tối 3,5)

Time 02.05.2018 08:23 | View 99
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 08/05/2017 (ca tối 3,5)

Lịch khai giảng lớp chứng chỉ tiếng Anh tổng quát theo khung Chuẩn Châu Âu

Time 22.05.2018 04:34 | View 514
Lịch khai giảng lớp chứng chỉ tiếng Anh tổng quát theo khung Chuẩn Châu Âu

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2018 (ca tối 3,5)

Time 14.03.2018 08:17 | View 252
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2018 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 20/03/2018

Time 13.03.2018 10:09 | View 199
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 20/03/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 29
Hôm nay 186
Hôm qua 138
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 250,544