slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 26/06/2017

Time 19.06.2017 03:54 | View 84
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 26/06/2017

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10/04/2017 (ca tối 2,4)

Time 07.04.2017 02:38 | View 280
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10/04/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/04/2017

Time 07.04.2017 09:24 | View 187
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/04/2017

Khai giảng lớp Tin học tương đương trình độ CNTT nâng cao (cho sinh viên ĐH khóa 3)

Time 28.03.2017 08:53 | View 168

Khai giảng lớp Tin học tương đương trình độ CNTT nâng cao (cho sinh viên ĐH khóa 3 và sinh viên đã ra trường nhưng còn thiếu bằng Tin học CNTT nâng cao)

Lịch khai giảng các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B - Khóa 25

Time 24.03.2017 08:59 | View 471

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Đồng Nai thông báo chiêu sinh các lớp Tin học - Ngoại ngữ A, B khóa 25 và mở các lớp ôn thi Ngoại ngữ CCA, CCB

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Time 23.02.2017 02:07 | View 268
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

Time 23.02.2017 02:06 | View 198
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 103
Hôm nay 125
Hôm qua 270
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 164,537