slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10/04/2017 (ca tối 2,4)

Time 07.04.2017 02:38 | View 281
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10/04/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Time 23.02.2017 02:07 | View 269
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

Time 23.02.2017 02:06 | View 199
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 05/11/2016 (ca tối 2,4)

Time 07.12.2016 01:31 | View 169
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 05/11/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp tin học B2 Corel ngày 08/11/2016 ca tối 3,5

Time 03.11.2016 01:54 | View 178
Khai giảng lớp tin học B2 Corel ngày 08/11/2016 ca tối 3,5

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)

Time 20.10.2016 10:07 | View 204
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 24/10/2016 (ca tối 2,4)

Time 20.10.2016 10:06 | View 169
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 24/10/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 19/09/2016 (ca tối 2,4)

Time 19.09.2016 07:55 | View 228
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 19/09/2016 (ca tối 2,4)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 152
Hôm nay 175
Hôm qua 270
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 164,587