slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 05/11/2016 (ca tối 2,4)

Time 07.12.2016 01:31 | View 96
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 05/11/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp tin học B2 Corel ngày 08/11/2016 ca tối 3,5

Time 03.11.2016 01:54 | View 119
Khai giảng lớp tin học B2 Corel ngày 08/11/2016 ca tối 3,5

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)

Time 20.10.2016 10:07 | View 140
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 24/10/2016 (ca tối 2,4)

Time 20.10.2016 10:06 | View 107
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 24/10/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 19/09/2016 (ca tối 2,4)

Time 19.09.2016 07:55 | View 158
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 19/09/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp tin học B1 Access ngày 13/09/2016 ca tối 3,5

Time 12.09.2016 07:35 | View 130
Khai giảng lớp tin học B1 Access ngày 13/09/2016 ca tối 3,5

Khai giảng lớp tin học B1 Corel ngày 20/09/2016 ca tối 3,5

Time 14.09.2016 03:41 | View 113

Khai giảng lớp tin học B1 Corel ngày 20/09/2016

Khai giảng lớp Ôn tin học B ngày 05/09/2016 (ca tối 2,4)

Time 31.08.2016 09:24 | View 177
Khai giảng lớp Ôn tin học B ngày 05/09/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp tin học B1 Corel ngày 29/08/2016

Time 25.08.2016 09:13 | View 150
Khai giảng lớp tin học B1 Corel ngày 29/08/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 15
Hôm nay 49
Hôm qua 239
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 128,577