slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Time 23.02.2017 02:07 | View 151
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

Time 23.02.2017 02:06 | View 88
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 05/11/2016 (ca tối 2,4)

Time 07.12.2016 01:31 | View 119
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 05/11/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp tin học B2 Corel ngày 08/11/2016 ca tối 3,5

Time 03.11.2016 01:54 | View 131
Khai giảng lớp tin học B2 Corel ngày 08/11/2016 ca tối 3,5

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)

Time 20.10.2016 10:07 | View 161
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 24/10/2016 (ca tối 2,4)

Time 20.10.2016 10:06 | View 122
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 24/10/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 19/09/2016 (ca tối 2,4)

Time 19.09.2016 07:55 | View 177
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 19/09/2016 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp tin học B1 Access ngày 13/09/2016 ca tối 3,5

Time 12.09.2016 07:35 | View 150
Khai giảng lớp tin học B1 Access ngày 13/09/2016 ca tối 3,5

Khai giảng lớp tin học B1 Corel ngày 20/09/2016 ca tối 3,5

Time 14.09.2016 03:41 | View 134

Khai giảng lớp tin học B1 Corel ngày 20/09/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 19
Hôm nay 66
Hôm qua 174
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 135,962