slogan
0251 389 4971
 

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2018 (ca tối 3,5)

Time 14.03.2018 08:17 | View 183
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2018 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 06/11/2017 (ca tối 2,4)

Time 03.11.2017 07:44 | View 290
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 06/11/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 23/10/2017 (ca tối 2,4)

Time 30.10.2017 06:33 | View 198
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 23/10/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/09/2017 (ca tối 3,5)

Time 07.09.2017 04:25 | View 282
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/09/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 11/09/2017 (ca tối 2,4)

Time 07.09.2017 04:24 | View 193
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 11/09/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Time 17.08.2017 09:33 | View 201
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Cơ sở DL) ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Time 17.08.2017 09:32 | View 224
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Cơ sở DL) ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Time 17.08.2017 09:30 | View 170
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Time 17.08.2017 09:29 | View 152
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 52
Hôm nay 78
Hôm qua 329
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 232,596