slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/09/2017 (ca tối 3,5)

Time 07.09.2017 04:25 | View 78
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/09/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 11/09/2017 (ca tối 2,4)

Time 07.09.2017 04:24 | View 38
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 11/09/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Time 17.08.2017 09:33 | View 60
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Cơ sở DL) ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Time 17.08.2017 09:32 | View 68
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Cơ sở DL) ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Time 17.08.2017 09:30 | View 70
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Time 17.08.2017 09:29 | View 58
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10/04/2017 (ca tối 2,4)

Time 07.04.2017 02:38 | View 376
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10/04/2017 (ca tối 2,4)

Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

Time 23.02.2017 02:07 | View 310
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 56
Hôm nay 82
Hôm qua 88
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 182,828