slogan
0251 389 4971
 

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Time 16.06.2020 03:52 | View 184
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Time 09.06.2020 09:10 | View 126
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 28/06/2020

Time 04.06.2020 04:41 | View 147
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 28/06/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/03/2020

Time 10.02.2020 09:11 | View 463
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/03/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 12/01/2020

Time 19.12.2019 09:09 | View 435
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 12/01/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/11/2019

Time 28.10.2019 05:08 | View 402
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/11/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 25
Hôm nay 36
Hôm qua 239
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 462,630