slogan
0613 894971
 

Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39

Time 11.04.2017 09:36 | View 459
Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39

Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 23/10/2016

Time 21.09.2016 07:38 | View 1,224
Đối tượng dự thi: Sinh viên các hệ ĐH, CĐ, Trung cấp và các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi.

Thời gian đăng ký trước 16h ngày 12/10/2016

Ngày thi: 23/10/2016

123

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 62
Hôm nay 229
Hôm qua 166
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 201,017