slogan
0251 389 4971
 

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 30/08/2020

Time 29.07.2020 08:05 | View 362
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 30/08/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 05/07/2020

Time 15.07.2020 11:07 | View 373
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 05/07/2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Time 16.06.2020 03:52 | View 270
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Time 09.06.2020 09:10 | View 197
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 28/06/2020

Time 04.06.2020 04:41 | View 216
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 28/06/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/03/2020

Time 10.02.2020 09:11 | View 505
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/03/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 12/01/2020

Time 19.12.2019 09:09 | View 467
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 12/01/2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 25
Hôm nay 85
Hôm qua 232
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 487,984