slogan
0251 389 4971
 

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 20/05/2018

Time 16.04.2018 03:16 | View 43
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 20/05/2018

Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 25/03/2018

Time 09.04.2018 03:26 | View 196
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 25/03/2018

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/03/2018

Time 26.02.2018 03:58 | View 299
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/03/2018

Thông báo thay đổi lịch thi ứng dụng CNTT ngày 07/01/2018

Time 03.01.2018 08:23 | View 282
Thông báo thay đổi lịch thi ứng dụng CNTT ngày 07/01/2018

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 11/02/2018

Time 29.01.2018 08:05 | View 560

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT - ngày 11/02/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 47
Hôm nay 73
Hôm qua 329
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 232,591