slogan
0251 389 4971
 

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Time 09.12.2020 09:04 | View 431
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

Time 20.10.2020 08:50 | View 455
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 30/08/2020

Time 29.07.2020 08:05 | View 430
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 30/08/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 05/07/2020

Time 15.07.2020 11:07 | View 483
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 05/07/2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Time 16.06.2020 03:52 | View 327
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Time 09.06.2020 09:10 | View 264
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 16
Hôm nay 65
Hôm qua 95
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 528,535