slogan
0251 389 4971
 

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Time 09.12.2020 09:04 | View 12,253
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 10/01/2021

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

Time 20.10.2020 08:50 | View 9,610
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 29/11/2020

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 30/08/2020

Time 29.07.2020 08:05 | View 9,532
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 30/08/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 05/07/2020

Time 15.07.2020 11:07 | View 9,559
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 05/07/2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Time 16.06.2020 03:52 | View 9,471
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 28/06/2020

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

Time 09.06.2020 09:10 | View 9,440
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 24/05/2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 4
Hôm nay 18
Hôm qua 123
Cao nhất (31.03.2024) 15172
Tổng cộng 779,796