slogan
0251 389 4971
 
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 16/06/2019. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 16/06/2019.

Bài liên quan

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 27/10/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/11/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 22/09/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 27/10/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 25/08/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 22/09/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 21/07/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/08/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 21/07/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 21/07/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 16/06/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 26/05/2019 và 01/06/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 16/06/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 21/04/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 26/05/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 21/04/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 31/03/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 21/04/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 31/03/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 50
Hôm nay 282
Hôm qua 475
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 394,492