slogan
0251 389 4971
 
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT và ngoại ngữ ngày 29/11/2020. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 27/11/2020.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 20
Hôm nay 70
Hôm qua 95
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 528,540