slogan
0251 389 4971
 

Đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 24/09/2017 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi. Trung tâm nhận đơn phúc khảo từ ngày 02/10/2017 đến ngày 16/10/2017. Sau ngày 16/10/2017 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 4
Hôm nay 25
Hôm qua 144
Cao nhất (05.12.2022) 7710
Tổng cộng 715,352