slogan
0251 389 4971
 

THÔNG BÁO

(V/v thi và cấp chứng chỉ A, B Tin học)

Khóa thi ngày 23/10/2016

 Đối tượng dự thi: Sinh viên ĐH, CĐ tất cả các hệ và tất cả các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 21/09/2016 đến trước 16h ngày 12/10/2016.

Ngày thi: 23/10/2016.

Nội dung thi: Theo chương trình Tin học cấp độ A, B

  •  Lý thuyết CCA, CCB (bài thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút)
  • Thực hành CCA (bài thi thực hành, thời gian làm bài 75 phút)
  • Thực hành CCB (bài thi thực hành, thời gian làm bài 90 phút)

Học viên đăng ký và nộp lệ phí thi tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trong giờ hành chính và từ 17g30 đến 19g45 các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.

Lệ phí thi CCA: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

Lệ phí thi CCB: 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Ghi chú: Thí sinh nộp 2 ảnh thẻ 3x4 + CMND photo để làm thủ tục dự thi.

Lưu ý: (Thí sinh đăng ký dự thi CCB nộp kèm bản photo CCA)

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A, Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.894.971.

Bài liên quan

Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 11/02/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 13/01/2018 và 14/01/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 13/01/2018 và 14/01/2018
Thông báo thay đổi lịch thi ứng dụng CNTT ngày 07/01/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 11/02/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 14/05/2017
Thông báo đã có giấy báo dự thi tin học ngày 14/05/2017
Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 18/12/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 18/12/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 23/10/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 23/10/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 21/08/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 21/08/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 12/06/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 12/06/2016
Thông báo thay đổi lịch thi chứng chỉ A, B Tin học ngày 05/06/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 05/06/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 24/04/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 24/03/2016
12

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 62
Hôm nay 80
Hôm qua 141
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 218,761