slogan
0251 389 4971
 

Để đáp ứng nhu cầu tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng Khóa 39 & Đại học Khóa 3 học tại trường Đại học Đồng Nai, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi Tin học tương đương trình độ A, B cấp tốc (tuần 4 buổi).

1. Đăng ký ôn thi

 • Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/04/2017 tại văn phòng Trung tâm.
 • Thời gian khai giảng:  Ngày 17/04/2017.
 • Học phí:
  • Trình độ tương đương CCA: 300.000đ
  • Trình độ tương đương CCB: 350.000đ

2. Đăng ký dự thi 

 • Ngày thi dự kiến: 14/05/2017.
 • Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 17/04/2017 đến 03/05/2017.
 • Nội dung thi: Theo chương trình Tin học tương đương trình độ A, B
  • Lệ phí thi:
   • Trình độ tương đương CCA: 300.000đ
   • Trình độ tương đương CCB: 350.000đ
  • Thủ tục đăng ký: Học viên nộp 2 ảnh thẻ 3x4 kèm theo giấy CMND photo để làm thủ tục dự thi. Thí sinh đăng ký dự thi Tin học tương đương trình độ B nộp kèm bản photo CCA.

  Ghi chú: Các lớp ôn thi Tin học tương đương trình độ A, B chỉ dành cho các sinh viên sắp ra trường (sinh viên khóa K3 và K39 trở về trước) và chứng chỉ có hiệu lực nội bộ trong trường Đại học Đồng Nai.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp văn phòng Trung tâm phòng  A1.01 nhà học A,  số 4 Lê Quý Đôn, Phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  Điện thoại: Cơ sở I: 0613.894.971        Cơ sở III: 0613.830.447

  Trân trọng thông báo!

  P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

   

   Đã ký


         TS. ĐINH QUANG MINH                                                                                                      
  Nơi nhận

  - Ban Giám hiệu;                                                                                  

  - Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Phòng KHTC                                          

  - Lớp trưởng các lớp khóa…                              

  - Website://ngoaingutinhoc.dnpu.edu.vn

  - Lưu VT, TTNNTH.                                                                            

                                                                                                                                       


  Bài liên quan

  Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/06/2018
  Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 20/05/2018
  Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/06/2018
  Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 20/05/2018
  Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 20/05/2018
  Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 25/03/2018
  Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 25/03/2018
  Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/03/2018
  Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 11/02/2018
  Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 13/01/2018 và 14/01/2018
  Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 13/01/2018 và 14/01/2018
  Thông báo thay đổi lịch thi ứng dụng CNTT ngày 07/01/2018
  Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 11/02/2018
  Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 14/05/2017
  Thông báo đã có giấy báo dự thi tin học ngày 14/05/2017
  Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 18/12/2016
  Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 18/12/2016
  Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 23/10/2016
  Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 23/10/2016
  Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 23/10/2016
  12

  LIÊN KẾT

  Trường Đại học Đồng Nai
  Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
  Phòng đào tạo

  CÁC ĐƠN VỊ

   

  Thống kê truy cập

  Trực tuyến 28
  Hôm nay 245
  Hôm qua 297
  Cao nhất (24.10.2017) 3045
  Tổng cộng 245,952