slogan
0251 389 4971
 

Khai giảng lớp ôn thi Tin học tương đương trình độ A cấp tốc (ca tối 2,3,4,5)

Ngày khai giảng: 24/04/2017.

Thời gian học: từ 18h - 20h30. 

Trung tâm vẫn tiếp tục ghi danh cho đến khi có thông báo mới.

Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.894971.

Bài liên quan

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 06/11/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 23/10/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/09/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 11/09/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Cơ sở DL) ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/08/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 21/08/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT nâng cao (Đồ họa) ngày 07/08/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10/04/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 28/02/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 05/11/2016 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp tin học B2 Corel ngày 08/11/2016 ca tối 3,5
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 24/10/2016 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp Ôn tin học B cấp tốc ngày 07/10/2016 (ca tối 2,3,4,5,6)
Khai giảng lớp Ôn tin học A ngày 19/09/2016 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp tin học B1 Access ngày 13/09/2016 ca tối 3,5
Khai giảng lớp tin học B1 Corel ngày 20/09/2016 ca tối 3,5

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 24
Hôm qua 141
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 218,705