slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh A (ca tối 3,5)

Ngày khai giảng: 11/07/2017.

Thời gian học: từ 18h - 20h30. 

Do số lượng học viên đăng ký ca tối 2,4 không đủ để mở lớp nên được chuyển qua ca tối 3,5 học.

Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.894971.

Bài liên quan

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 19/09/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp tiếng Anh Căn Bản ngày 04/07/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 26/06/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 26/06/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/04/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B ngày 21/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 13/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 13/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 06/12/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 10/10/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/10/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 03/10/2016 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 15/08/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 08/08/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 12/07/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 14/06/2016
Khai giảng lớp Tiếng Anh A2 ngày 23/05/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 19/05/2016
12

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 31
Hôm qua 88
Cao nhất (15.06.2017) 2274
Tổng cộng 182,777