slogan
0251 389 4971
 

1. Tiếng Anh A: AA1/AA2/AA3/AA4 (60 tiết)

2. Tiếng Anh B: AB1/ AB2/ AB3/ AB4 (60 tiết)

3. Tiếng Pháp A: PA1/ PA2/ PA3/ PA4 (60 tiết)

4. Tiếng Pháp B: PB1/  PB2 (60 tiết)

5. Tiếng Trung A: TA1/ TA2/ TA3/ TA4/ TA5 (60 tiết)

6. Tiếng Trung B: TB1/ TB2 (60 tiết)

7. Ôn  CCA tiếng Anh (60 tiết)

8. Ôn  CCB tiếng Anh (60 tiết)

9. Lớp tiếng anh GIAO TIẾP (60 tiết) – học từ 18h00 – 19h30

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 29
Hôm nay 69
Hôm qua 122
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 452,580