slogan
0251 389 4971
 
 

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao)

Khóa thi ngày 07/01/2018

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai thông báo thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cụ thể như sau:

Ngày thi cũ: 07/01/2018 được chuyển sang buổi chiều ngày 13/01/2018 và cả ngày 14/01/2018

Danh sách phòng thi và ca thi xem tại đây

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A, Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.894.971.Bài liên quan

Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 23/12/2018
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 28/10/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 28/10/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 21/10/2018
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT ngày 26/08/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/08/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 26/08/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 01/07/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 01/07/2018
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/06/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 20/05/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/06/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 20/05/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 20/05/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 25/03/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 25/03/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 25/03/2018
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 11/02/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 13/01/2018 và 14/01/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 13/01/2018 và 14/01/2018
123

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 45
Hôm nay 34
Hôm qua 186
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 288,344