slogan
0613 894971
 
 

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao)

Khóa thi ngày 07/01/2018

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Đồng Nai thông báo thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cụ thể như sau:

Ngày thi cũ: 07/01/2018 được chuyển sang buổi chiều ngày 13/01/2018 và cả ngày 14/01/2018

Danh sách phòng thi và ca thi xem tại đây

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A, Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.894.971.Bài liên quan

Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 13/01/2018 và 14/01/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 07/01/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 14/05/2017
Thông báo đã có giấy báo dự thi tin học ngày 14/05/2017
Lịch ôn thi và thi Tin học tương đương trình độ A, B dành cho sinh viên K3 và K39
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 18/12/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 18/12/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 23/10/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 23/10/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 23/10/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 21/08/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 21/08/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 12/06/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 12/06/2016
Thông báo thay đổi lịch thi chứng chỉ A, B Tin học ngày 05/06/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 05/06/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 24/04/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 24/03/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 24/04/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 06/03/2016
12

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 325
Hôm qua 196
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 211,636