slogan
0251 389 4971
 
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/08/2018. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 24/08/2018.

Bài liên quan

Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 21/04/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 26/05/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 21/04/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 31/03/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 21/04/2019
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 31/03/2019
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 31/03/2019
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 23/12/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 23/12/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 23/12/2018
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 28/10/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 28/10/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 21/10/2018
Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT ngày 26/08/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 26/08/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 01/07/2018
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 01/07/2018
Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/06/2018
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 20/05/2018
Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao - ngày 24/06/2018
123

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 40
Hôm nay 281
Hôm qua 241
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 330,155