slogan
0613 894971
 
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 18/12/2016. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 16/12/2016.

Bài liên quan

Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 18/12/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 23/10/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 23/10/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 23/10/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 21/08/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 21/08/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 12/06/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 12/06/2016
Thông báo thay đổi lịch thi chứng chỉ A, B Tin học ngày 05/06/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 05/06/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 24/04/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B tin học ngày 24/03/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 24/04/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 06/03/2016
Thông báo đã có giấy báo thi chứng chỉ A, B tin học ngày 06/03/2016
Lịch thi Chứng chỉ quốc gia A, B Tin học - ngày 06/03/2016
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 13/12/2015
Thông báo đã có điểm thi Tin học ngày 11/10/2015
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 53
Hôm nay 102
Hôm qua 174
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 135,998