slogan
0613 894971
 
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 27/11/2016. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo thi trước ngày 25/11/2016.

Bài liên quan

Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 26/03/2017
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/01/2017
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 15/01/2017
Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 15/01/2017
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/11/2016
Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 27/11/2016
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 25/09/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 25/09/2016
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 24/07/2016
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng chỉ A, B ngoại ngữ ngày 24/07/2016
Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 25/09/2016
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 29/05/2016
Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 29/05/2016
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 27/03/2016
Lịch thi Chứng chỉ A, B Ngoại ngữ - Ngày 27/03/2016
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 17/01/2016
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 15/11/2015
Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 06/09/2015 và ngày 13/09/2015
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 48
Hôm nay 97
Hôm qua 174
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 135,993