Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 21/06/2020
Cập nhật: 15.06.2020 02:38

THÔNG BÁO
(V/v thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ Khóa thi ngày 05/07/2020)

Trung tâm ngoại ngữ - tin học trường Đại học Đồng Nai thông báo thay đổi lịch thi chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau:

Ngày thi cũ: 21/06/2020 được chuyển sang tháng 05/07/2020.

Trung tâm vẫn tiếp tục thu hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 26/06/2020.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Phòng A1.01, dãy nhà học A, Trường ĐH Đồng Nai
Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: 02513.894.971.