Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019
Cập nhật: 23.05.2019 01:28
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 25/05/2019.