Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 24/05/2020
Cập nhật: 21.05.2020 10:01
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 24/05/2020. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 20/05/2020.