Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 21/07/2019
Cập nhật: 18.07.2019 09:30
Thông báo đã có giấy báo dự thi Ứng dụng CNTT ngày 21/07/2019. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 19/07/2019.