Thông báo đã có giấy báo dự thi Chứng nhận Ngoại ngữ ngày 25/04/2021
Cập nhật: 22.04.2021 07:56
Thông báo đã có giấy báo dự thi chứng nhận ngoại ngữ ngày 25/04/2021. Thí sinh đến văn phòng trung tâm nhận giấy báo dự thi trước 16h30 ngày 23/04/2021.