Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 27/10/2019
Cập nhật: 13.11.2019 10:35

Đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 27/10/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi. Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân nếu có sai sót xin vui lòng liên hệ Trung tâm để chỉnh sửa. Số đt liên hệ: 02513. 894.971