Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 21/07/2019
Cập nhật: 02.08.2019 10:11
Đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 21/07/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi.