Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 16/06/2019
Cập nhật: 21.06.2019 09:19

Đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 16/06/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi.