Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT & Ngoại ngữ thi ngày 22/12/2019
Cập nhật: 07.01.2020 02:07

Đã có điểm thi Ứng dụng CNTT thi ngày 22/12/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi. Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân nếu có sai sót xin vui lòng liên hệ Trung tâm để chỉnh sửa. Số đt liên hệ: 02513. 894.971