Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 26/02/2019 (ca tối 3,5)
Cập nhật: 19.02.2019 09:50

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản (ca tối 3,5)

Ngày khai giảng: 26/02/2019.

Thời gian học: từ 18h - 20h30. 

Trung tâm vẫn tiếp tục ghi danh cho đến khi có thông báo mới.

Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.894971.