Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản cấp tốc ngày 10/08/2020 (ca tối 2,3,4,5)
Cập nhật: 03.08.2020 10:38

Khai giảng lớp Ôn thi Ứng dụng CNTT Cơ bản cấp tốc (ca tối 2,3,4,5)

Ngày khai giảng: 10/08/2020.

Thời gian học: từ 18h - 20h30.

Các học viên đăng ký ca tối 2,4 và 3,5 được chuyển sang lớp học cấp tốc 2,3,4,5 học.

Trung tâm vẫn tiếp tục ghi danh cho đến khi có thông báo mới.

Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.894971.