Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B ngày 12/11/2019 (ca tối 3,5)
Cập nhật: 06.11.2019 04:54

Khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh B (ca tối 3,5)

Ngày khai giảng: 12/11/2019.

Thời gian học: từ 18h - 20h30. 

Do số lượng học viên đăng ký ca tối 2,4 không đủ để mở lớp nên được chuyển qua ca tối 3,5 học.

Trung tâm vẫn tiếp tục ghi danh cho đến khi có thông báo mới.

Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.894971.