Khai giảng lớp luyện thi Toeic 400 ngày 12/03/2018 ca tối (2,4)
Cập nhật: 09.03.2018 08:26

Khai giảng lớp luyện thi Toeic 400 (ca tối 2,4)

- Ngày khai giảng: 12/03/2018.

- Thời gian học: từ 18h - 20h30. 

Do số lượng học viên đăng ký ca tối 3,5 không đủ để mở lớp nên được chuyển qua ca tối 2,4 học.

Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.894971.