Các lớp chuyên đề về tin học
Cập nhật: 21.07.2015 04:04

1. Ứng dụng CNTT Cơ bản (60 tiết - Internet, Windows,  MS.Word,  MS.Excel, MS.PowerPoint)
2. Ứng dụng CNTT Nâng cao (MS.Word nâng cao,  MS.Excel nâng cao, Access 90 tiết)
3. Ứng dụng CNTT Nâng cao (MS.Word nâng cao,  MS.Excel nâng cao, AutoCad 90 tiết)
4. Ôn chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản (40 tiết)
5. Ôn chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao (Quản lý, 40 tiết)

6. Ôn chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao (Đồ họa, 40tiết)

GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên là NCS, Thạc sỹ, SĐH với nhiều năm kinh nghiệm của trường Đại học Đồng Nai tham gia giảng dạy.

PHÒNG HỌC

Lý thuyết: Thoáng mát, có hệ thống thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại.

Thực hành: 100% máy tính cấu hình mạnh nối mạng Internet.