slogan
0613 894971
 

Khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh B (ca tối 3,5)

- Ngày khai giảng: 21/02/2017.

- Thời gian học: từ 18h - 20h30. 

- Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.894971.

Bài liên quan

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/04/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 13/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 13/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 06/12/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 10/10/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/10/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 03/10/2016 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 15/08/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 08/08/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 12/07/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 14/06/2016
Khai giảng lớp Tiếng Anh A2 ngày 23/05/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 19/05/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B ngày 05/04/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 28/03/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ca tối (3,5) và ôn thi Tiếng Anh B ca tối (2,4) ngày 29/02/2016 và 01/03/2016
Khai giảng lớp Tiếng Anh A3 ngày 29/02/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A, B (cấp tốc) ngày 22/02/2016
12

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 38
Hôm nay 56
Hôm qua 180
Cao nhất (01.12.2015) 969
Tổng cộng 144,200