slogan
0251 389 4971
 

Khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh B cấp tốc (ca tối 2,3,4,5)

- Ngày khai giảng: 26/06/2017.

- Thời gian học: từ 18h - 20h30. 

- Ghi chú: Các học viên nhớ mang theo biên lai thu tiền khi vô lớp học.

Do số lượng học viên đăng ký ca tối 2,4 và ca tối 3,5 không đủ để mở lớp nên được chuyển qua ca tối 2,3,4,5 học.

Ngày thi dự kiến: 30/07/2017.

Thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A1.01, dãy nhà học A.

Địa chỉ: Số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.894971.


Bài liên quan

Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B ngày 22/11/2017 ca tối (2,4)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 23/11/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 19/09/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 11/07/2017 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp tiếng Anh Căn Bản ngày 04/07/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 26/06/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/04/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 27/02/2017 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B ngày 21/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 13/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 13/02/2017
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 06/12/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 25/10/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 10/10/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 10/10/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 03/10/2016 (ca tối 2,4)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A (cấp tốc) ngày 15/08/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 08/08/2016
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh A ngày 12/07/2016 (ca tối 3,5)
Khai giảng lớp ôn thi Tiếng Anh B (cấp tốc) ngày 14/06/2016
123

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Phòng đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 17
Hôm nay 35
Hôm qua 141
Cao nhất (24.10.2017) 3045
Tổng cộng 218,716